ما يكديگر را با نفسهامان
آلوده مي سازيم،
آلوده ي تقواي خوشبختي...

/ 5 نظر / 4 بازدید
&#1580&#1610&#1600&#1600&#1605&#1586

سلام/// اي ديده‌ي ِ دريده‌ي ِ سبز ِ سرد! /// شب‌هاي ِ مه‌گرفته‌ي ِ دم‌کرده،/// ارواح ِ دورمانده‌ي ِ مغروغين/// با جثه‌ي ِ کبود ِ ورم‌کرده/// بر سطح ِ موج‌دار ِ تو مي‌رقصند.../// قشنگ..........

...

http://www.photo.net/photodb/image-display?photo_id=2223865&size=lg

ناصر

سلام سال نو مبارک.خیلی غمگین می نویسی تا کی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ماه مانا

http://www.photo.net/photodb/image-display?photo_id=2228925&size=lg

ali

جالبه.