اين سايه ي من است

خورشيد آن را از پيكر من مي سازد

سايه ي من در اين دنياي هزار رنگ

هرگز رنگي نمي شود .

مي نشينم ، مي نشينم

بر مي خيزم ، بر مي خيزم

روزهاي باراني دلم مي گيرد

زيرا سايه ام همراه من نيست …

/ 0 نظر / 8 بازدید