آه اي آشناي من !

مگر گذشته را در گوشه اي مبهم گم كرده اي ،

كه اينك در ميان اين همه لبخند سرگرداني ؟

ديشب در كوچه پس كوچه هاي احساس

رد پاي اميد

در شميم حضور تو

فضاي خالي هوا را پر كرد ،

و من دريافتم كه تو را به هيچ قيمتي از دست نخواهم داد …

/ 1 نظر / 4 بازدید
اژدهای آبنباتی

سلام ٬ ترانه شهريار تکميل شد !‌حتما گوش کنيد و به دوستان خود بگوييد ٬ منتظر شما هستم .