ترا نمي بخشند

به تهمت ديدن

به جرم زمزمه كردن

و عشق ورزيدن

و به اتهام شنودن

و بازگو كردن

مرا نبخشيدند

ترا نمي بخشند

كه بي گناهي و بخشش سزاي پاكان نيست

/ 2 نظر / 9 بازدید
ali

سلام به تارای دوست داشتتنی که شعراش مثل هميشه زيباس..... اين شعر به حادثه خاصی اشاره داره؟ موفق باشی و مثل هميشه شاعر...