براي مادرم

تو كه مي خندي انگار خدا دنيا دنيا نور و زيبايي را در آسمان دلم پخش مي كند .
وقتي كه مي خندي تمام غمهاي عالم محو مي شوند ، نيست مي شوند و بر باد مي روند .
وقتي كه نيستي خانه بوي غربت مي هد ، بوي تنهايي ، بوي غم .
وقتي كه چشمهايت در اشك غوطه مي خورند ، دلم مي لرزد و غم با تمام وسعتش قلبم را مي فشارد .
دل تو شيشه اي است ! با تلنگري مي شكند ، كاش مي توانستم جلوي تمام دلهاي شيشه اي حريمي بگذارم ، مبادا نا محرمي وارد شود ، مبادا بشكند ، دل تو جاي خوبيهاست .
راستي ، مادر ! كوله بار خوبيهايت را كجا پر كرده اي ؟

/ 3 نظر / 10 بازدید
علی

مادر ! دوستت دارم بخاطر تمامي لحظه هايي كه به يادم بودي و به ياد خودت نبودي. بوسه بر دستانت كه نوازشش ارام بخشترين است . بمان بخاطر عشق. دوستت دارم.

علی

مادر ! دوستت دارم بخاطر تمامي لحظه هايي كه به يادم بودي و به ياد خودت نبودي. بوسه بر دستانت كه نوازشش ارام بخشترين است . بمان بخاطر عشق. دوستت دارم.

علي

مادر ! دوستت دارم بخاطر دستانت كه ارامش ميدهند. روزت مبارك.