ياد آر از چشماني كه بر تو نگران بود و براي تو شاديها آفريد .
ياد آر دستهايي را كه در شبهاي كودكي با نوازشهايش دردهاي تو را تسكين مي داد .
ياد آر از دلي كه به خاطر تو زخمها خورد و وفاداري را از دست نداد .
اكنون زانوي خود را بر زمين گذار و براي مادرت دعا كن

/ 0 نظر / 4 بازدید