وقت تمام است...

۱.امتحان بخشي از زندگي است،نه،زندگي امتحان است.                                                                              پائولو كوئيلو 2.فقط سوپ كلم است كه حال آدم را بيشتر از امتحان به هم ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 12 بازدید
مرداد 85
1 پست
شهریور 84
1 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
7 پست
دی 82
7 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
8 پست
شهریور 82
9 پست
مرداد 82
24 پست
تیر 82
1 پست